PK model

Přeskočit navigaci

English version
 • O nás |
 • Reference |
 • Kontakty
 • Modely
 • Hrátky se světlem
 • Světelný informační systém
 • Účast na veletrzích
 • Technologie
 • 3D printer
 • Poptávka výroby modelů
 • Vizualizace, animace
 • Technologie 3D tisku

  Všechna zařízení na výrobu 3D modelů pracují na principu rozložení počítačového modelu do tenkých vrstev a jejich následném sestavení do reálného modelu v pracovním prostoru tiskárny. Na rozdíl od klasického obrábění se materiál neubírá, ale naopak je po vrstvách přidáván. Model je stavěn na základní desce, která po dokončení každé vrstvy poklesne dolů právě o tloušťku této vrstvy. Na základě přípravy výukového programu o technologiích 3D tisku, který jsme zpracovávali, uvádime stručný přehled technologií v oblasti 3D tisku, jejich výhody a nevýhody, popř. nejvhodnější oblast použití a výrobce:

  Přehled popř. hodnocení technologií v přehledu je subjektivní na základě naší práce s konkrétním zařízením, vyrobených vzorových modelů, přípravy videoklipů o technologiích popř. modelů, které jsme měli možnost vidět na veletrzích apod.

  Pro výrobu hmotových modelů a modelových dílů pro výrobu architektonických modelů používáme 3D tiskárnu Solidimension SD 300 využívající technologii LOM. Zařízení má pracovní prostor 160 x 210 x 135 mm a zpracovává materiál PVC z role v zásobníku tiskárny, barva materiálu bílá, variantně černá nebo žlutá průhledná.

  Princip stavby modelu v tiskárně SD 300

  Tiskárna si odvine z role materiál na výrobu jedné vrstvy a pomocí lišty s tryskami rozprašujícími lepidlo přilepí pruh k základní desce. Vyřezávací nůž vyřeže do nalepené folie obrysy vrstvy modelu. Poté je maskovací tekutina pomocí speciálních per nanesena na plochu v místech, která nemají být součástí modelu (okolí). Základní deska klesne o 0,165 mm dolů. Tiskárna si odvine pruh materiálu a přilepí ho na stávající vrstvu a postup se opakuje. Díky systému maskování byl v okolí modelu účinek lepidla eliminován a po dokončení stavby je možné okolní materiál snadno odstranit.

  Odpad je nesrovnatelně vyšší než u ostatních technologií, nutno však vzít v úvahu cenu cca 1000 Kč za kilogram stavebního materiálu (nejnižší cena ve srovnání s ostatními technologiemi). Při vhodném uspořádání modelů v pracovním prostoru tiskárny je možné využít cca 50 % stavebního materiálu pro stavbu modelu, zbytek skončí jako odpad, který posloužil jako podpora při stavbě modelu. Nejvyšší efektivity práce a využití stavebního materiálu (také i nejnižší výrobní náklady) je možné dosáhnout maximálním zaplněním prostoru o šířce 160 mm (= max. šířka modelu tj. maximální využití šíře role materiálu), délce do 210 mm (přizpůsobí se velikosti modelu) a minimální výšce (minimalizace počtu vrstev). Tímto způsobem docílíme nejlepšího poměru využití materiálu. Příkladem vhodné předlohy pro stavbu modelu na naší tiskárně je model vodárenské věže na Pankráci v galerii 3D printer. Model v měřítku 1:200 vysoký cca 20 cm byl pro stavbu horizontálně rozdělen na pět dílů, aby došlo k nejlepšímu využití pracovní plochy. Cena spotřebovaného materiálu 2300 Kč, doba stavby modelu 15 hodin. Nevhodným typem předlohy jsou modely typu lehkých příhradových prostorových konstrukcí. Pro takové modely jsou lepší technologie SLS nebo PolyJet.

  Pravidla pro tvorbu 3D datového modelu

  Tiskárny často mají problém se zpracováním STL souborů, které obsahují chyby, některé tiskárny takové soubory odmítnou zpracovat a vyžadují jejich opravu (Dimension). Nejčastějšími problémy jsou obrácené normály ploch a díry. K odstranění těchto chyb je nutné použít speciální programy např. Magics RP, popř. využít serveru firmy Materialise, kde za poplatek soubor opraví. Naše tiskárna je vybavena programem SDview, který je vůči většině chyb imunní. Pokud je v STL souboru díra (většinou mají velikost v řádu micrometrů), tak jí ignoruje. Pro výrobu bezchybného modelu je nutné dodržovat určitá pravidla, protože může nastat situace, že některé 3D soubory jsou chybně interpretovány. Dále popsané pokyny vychází z příkazů programu rhino a není možné je zobecňovat pro všechny 3D tiskárny:

  V případě dotazů nebo nejasností neváhejte a kontaktujte nás chalupa@pkmodel.cz.

  © 2006. Všechna práva vyhrazena.